วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

มาฆบูชา  ปวงประชาชาวพุทธ  กายวาจาใจบริสุทธิ์  บูชาพระพุทธองค์โอวาทปาฏิโมกข์ โดยหลวงพ่อพุทธทาส

คนมีศีล ย่อมมีเกียรติคุณขจรไปทั่วสารทิศ ชีวิตของคนมีศีล เป็นชีวิตที่อุดมไปด้วยคุณธรรม คนมีศีลมนุษย์ก็รัก เทวดาก็ชม พระอินทร์พระพรหมก็สรรเสริญ เจริญด้วยเกียรติยศ อิสรยยศ บริวารยศ ปรากฏแผ่ไพศาลหาประมาณมิได้

หลวงตาชีเสียงธรรมจากหลวงตาชี

Overview

Work began in early 2012 as the Mango Open Movie Project. The film is a combination of live-action and computer generated sets, props and special effects. It was officially released online for viewing and download on September 26, 2012.

Following Elephants Dream, Big Buck Bunny, Yo Frankie and Sintel, the short movie is the fifth project from the Blender Foundation. Tears of Steel was created by the Blender Institute, a division of the foundation set up specifically to facilitate the creation of open content films and games.

Technical information

The live-action footage was filmed digitally using a Sony F65 Cinealta digital motion picture camera. The finished film is available for viewing and download in HD resolutions, Dolby 5.1 audio and 2.35:1 aspect ratio format.

All visual effects, computer generated content and compositing work was done within the Blender software package.